De Impact van Improviseren

Wat leiders kunnen leren van jazzmusici en schrijvers. Een dag over creativiteit, leiderschap en over jou!

 

We leven in een snel veranderende wereld, die steeds meer van ons vraagt: als individu, als organisatie en als maatschappij. Het huidige tijdsgewricht is er een van een snel veranderende, onoverzichtelijke wereld waarin vluchtigheid, onzekerheid, complexiteit en dubbelzinnigheid de boventoon voeren.

Om succesvol met deze omstandigheden om te gaan en het leiderschap te tonen dat daarbij past, volstaan de traditionele werkwijzen steeds minder goed. Veel vaker dan voorheen wordt van professionals verwacht dat ze zich weten aan te passen aan hun snel veranderende omgeving, dat ze op een andere manier omgaan met de steeds complexere wereld om hen heen en kunnen improviseren wanneer de omstandigheden daartoe oproepen.

Dat vraagt om een andere zienswijze, om aangepaste kennis, creativiteit en een nieuw soort leiderschap. Kortom: om niet-traditionele inzichten en vaardigheden. Tijdens het seminar “De impact van Improviseren” komen schrijver Michel van Egmond, drummer Joost Patocka, leiderschap- en onderhandelexpert Robert jan Steinmetz en zangeres Francien van Tuinen bij elkaar om hierover te praten en ondernemen ze een collectieve zoektocht naar de kracht van het improviseren en naar het succesvol omgaan met onverwachts veranderingen. Meer informatie!

Jazzkerk Aartswoud

Schermafdruk 2020-02-10 09.05.27

PROGRAMMA...

De kerk van Aartswoud

Het lintdorp Aartswoud is een voormalige nederzetting van walvisvaarders in Noord-Holland, waar volgens de overlevering in 1811 Napoleon een bezoek bracht aan de plaatselijke herberg. Sinds 2011 wordt in het dorp de plaatselijke kerk gebruikt als een kunsthuis waar jazz, poëzie, literatuur, fotografie, concerten en lezingen samenkomen. Samen met het bijbehorende dorpscafe De Stompe Toren vormt het zo al jaren een volstrekt unieke vrijplaats voor alle vormen van creativiteit, ver weg van de drukte en hectiek, op een van de mooiste plekjes in Noord-Holland.

24 april 2020 (wordt verplaatst nieuwe datum nog niet bekend)

10.00 uur start programma

13.00 uur Lunch met streekproducten

16.00 uur Einde programma

16.00 uur Borrel in cafe de Stompe Toren

Dresscode – trek aan waar je je goed in voelt!

Prijs/investering € 495,-